Workshops en trainingen

Workshops en trainingen

Cursussen 
Ik geef regelmatig cursussen over Option en aanverwante zaken, zoals de intensieve training over de Basishouding Option, naar aanleiding van het boek Kies voor Geluk van B.N. Kaufman, of een training voor het hanteren van de Option Method dialoog. Er zijn korte themacursussen, zoals een feedbacktraining volgens de principes van Option, of een cursus over assertiviteit.

Training of workshop 
Op verzoek kan ik ook een groep (van je werk, teambuilding, geïnteresseerden) begeleiden en een training of korte workshop geven naar aanleiding van jullie leervraag. Zo’n training of workshop behelst basisprincipes van Option, en kan gaan over toepassingen als Stress, over Burnout in de zorg, over Eerlijke communicatie, over Kinderen motiveren. Natuurlijk kunnen ook de ‘vaste’ cursussen op locatie worden gegeven.

Vorm 
Over het algemeen werk ik met groepen op basis van ervaringsleren. Je oefent als het ware met praktijkvoorbeelden die opgeroepen zijn door bewustwordingsvragen, meditatie, spel of gesprek met andere deelnemers. Je ervaart direct het effect van een verandering die je doorvoert, maar ook ervaar je heel bewust te voor- en nadelen van de bestaande situatie. Al zijn alle onderwerpen en ingangen welkom, de toon zal over het algemeen niet zwaarmoedig zijn, in de trant van ‘door de zure appel heen bijten’. Integendeel – we zijn eerder met veel plezier bezig met hoe menselijk we allemaal zijn, en hoe gemakkelijk het kan zijn om het oude los te laten en andere keuzes te maken.

Aanvragen 
Als je een workshop of training wilt aanvragen, of een cursus wilt volgen, kan het handig zijn om eerst een leervraag te formuleren – wat is het doel, wat wil ik leren, welke verandering is gewenst. Bel of mail vervolgens om de mogelijkheden te bespreken.

In de option-dialoog zoals ik die hanteer maak ik gebruik van mijn kennis over de Option Method Dialogue® en de Option Process Dialogue/Powerdialogue®.

vogel